TOP termékek

Iparbiztonság

Iparbiztonság

Cégünk szerepet vállal a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésben, illetve a kritikus infrastruktúra védelemben. Fontos szem előtt tartani, hogy a balesetmentesség nem természetes jelenség, hanem a jól megtervezett rendszerek tulajdonsága.

Miért van szükség iparbiztonsági szakértőkre?

Kormányrendelet határozza meg az üzemeltetők működéséből származó kockázati szinteket. A rendelet hatálya alá tartozó üzemeltetők törvényi kötelessége a célkockázati szinteknek való megfelelés és a megfelelőség igazolása. Teljes körűen biztosítjuk a jogszabályi előírásoknak történő megfelelést ügyfeleink számára, legyen szó az engedélyezési eljárások lefolytatásáról, a biztonsági dokumentáció elkészítéséről, kockázatelemzésről, vagy akár a kapcsolattartásról a katasztrófavédelmi hatósággal.

A veszélyes tevékenységek biztonságos működtetése felelősség, illetve kötelesség. Célunk, hogy az iparbiztonság területén működő üzemeknek segítséget nyújtsunk kötelezettségeik teljesítésében, iparbiztonsági szolgáltatásainkkal.

Iparbiztonsági szolgáltatásaink a következők:

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés

 • Üzemazonosítás
 • Engedélyezési eljárások lefolytatása
 • Biztonsági dokumentáció készítése, felülvizsgálat: Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET), Biztonsági Elemzés (BE), Biztonsági Jelentés (BJ), Belső Védelmi Terv (BVT)
 • SKET, BVT oktatás, gyakorlatos teljes körű lebonyolítása
 • Javaslatok kockázatcsökkentő intézkedések bevezetésére
 • Hatósági ellenőrzéseken, konzultációkon való részvétel
 • Kapcsolattartás a katasztrófavédelmi hatósággal

Kritikus Infrastruktúra Védelem (Létfontosságú rendszerek és létesítmények)

 • Azonosítási jelentés (kockázatelemzés) készítése
 • Üzemeltetői Biztonsági Terv (ÜBT) készítése, felülvizsgálata
 • Biztonsági összekötő személy delegálása
 • Hatósági ellenőrzéseken, konzultációkon való részvétel
 • Kapcsolattartás a katasztrófavédelmi hatósággal